Respekt snickerigrund

Färgbygge

Ordinarie pris 499 kr

Inkl moms

RESPEKT Snickerigrund utgör en viktig funktion då den avjämnar ytan och skapar ett jämnt sugande underlag för färdigstrykningsfärgen. Lämplig för målning av snickerier inomhus.

 

Användning: Snickerier inomhus

Spädes med: Vatten, vid behov
Glans: Matt
Målningstemperatur: 15-25°C
Övermålningsbar: Efter ca 4 timmar
Verktyg: Pensel, roller, spruta
Åtgång:1L räcker till 8–10 m²
Baser: Vit

 

Innehåll:

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01 %.

 

Gör så här:

FÖRBEREDELSER
Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande eller porösa underlag kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND.

 

MÅLNING
Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. Undvik att gå tillbaka med penseln när färgen börjat sätta sig. Testa vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta. Färgen är övermålningsbar efter ca 4 timmar. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

 

VIKTIGT
Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta upp till en vecka. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.