Ådringsmålning och dekorativt måleri

Ådringsmålning är samlingsnamnet på måleritekniker som används för att imitera andra material än de man målar på, ofta en imitation av mer exklusiva material.  Fram till 100-talet var ådringsmålade ytor något som endast de mest priviligierade kunde unna sig, men senare kom kunskap om ådringsmålning att bli allmänt spridd bland allmogen.

Ådringsmålningen var som störst runt sekelskiftet 1900, och man målade trapphus, möbler, dörrar, paneler, mm. Runt 1920-40 var imitation av flambjörk populärt, både med gula toner och mörkt gröna.  

Ådringsmålning kan göras på många olika sätt, men oftast utgår man från en täckande grundfärg, och bygger vidare med lager av lasyroljor, som bearbetas med olika penslar och verktyg. 


Möbelbiten
Från 119 kr
Möbelbiten
Från 189 kr
Möbelbiten
Ordinarie pris 395 kr
Möbelbiten
Från 59 kr
Möbelbiten
Ordinarie pris 75 kr
Möbelbiten
Ordinarie pris 95 kr Slutsåld
Old red barn
Ordinarie pris 199 kr
Möbelbiten
Ordinarie pris 99 kr
Möbelbiten
Från 12 kr
Old red barn
Från 39 kr
Möbelbiten
Ordinarie pris 699 kr