Ådringsmålning och dekorativt måleri

Ådringsmålning är samlingsnamnet på måleritekniker som används för att imitera andra material än de man målar på, ofta en imitation av mer exklusiva material.  Fram till 100-talet var ådringsmålade ytor något som endast de mest priviligierade kunde unna sig, men senare kom kunskap om ådringsmålning att bli allmänt spridd bland allmogen.

Ådringsmålningen var som störst runt sekelskiftet 1900, och man målade trapphus, möbler, dörrar, paneler, mm. Runt 1920-40 var imitation av flambjörk populärt, både med gula toner och mörkt gröna.  

Ådringsmålning kan göras på många olika sätt, men oftast utgår man från en täckande grundfärg, och bygger vidare med lager av lasyroljor, som bearbetas med olika penslar och verktyg. 

Vi på Hantverkstan har gedigen kunskap inom ådringsmålning och dekorativt måleri. Kontakta oss gärna med dina frågor. Vänligen notera att penslarna och ådringsverktygen är beställningsvaror med en leveranstid om cirka 10 dagar. 

Möbelbiten
Ordinarie pris 59 kr
Möbelbiten
Från 189 kr