Pigment Järnmönja

Claessons trätjära

Ordinarie pris 49 kr

Inkl moms

Röd järnoxid till bland annat rostskyddsfärg.  Mycket goda egenskaper som rostskyddande pigment både i traditionell form som linoljefärg och som aktiv beståndsdel i lösningsmedelsbaserad rostskyddsfärg.
Kan även används till slamfärg, linoljefärg och fungerar i alla applikationer där järnoxider fungerar.