Eden Mildew Stain Remover

Ernst P

Ordinarie pris 188 kr

Inkl moms
Oxidationsrengöringsmedel för att rengöra resterna från mögel- och väderfläckar. Mycket lämpligt för att rengöra Textilene®, parasoller, markiser, stolsdynor, överdragsskydd, tältduk, etc.
Förberedelse: Det är nödvändigt att bära lämpliga skyddskläder, gummihandskar och skyddsglasögon. Se till att det finns tillräcklig ventilation. Ät, drick eller rök inte under användning. Produkten har en blekande verkan. Testa innan användning på ett område som inte syns om du är osäker. Tejpa över andra material för att förhindra möjlig missfärgning. Bruksanvisning: Skaka flaskan ordentligt innan användning. Sprayarengöringsmedlet direkt på ytan som ska behandlas. Låt därefter produkten verka fem till tio minuter. Avlägsna sedan beläggningen med en fuktigskurborste genom att arbeta i cirkelformade rörelser. Spola av ytan medrikliga mängder vatten. Polera slutligen den behandlade ytan torr med en ren trasa, mikrofibersvamp eller
mikrofibertvättvante.
Använd Waterproofingeller Wicker & Textilene®Protector (för Textilene®) för att göra materialet vattenavstötande igen.
Varning: Starkt frätande. Skadligt för vattenlevande organismer. Undvik
kontakt med huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten
och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt
skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan
påverkan, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten). Undvik
utsläpp till miljön.
Innehåller: Tensider, <5% klorbaserade blekmedel, 1- 10% natriumhydroxid, 1-10% natriumhypokloritlösning.
500 ml