Balsamterpentin

Claessons trätjära

Ordinarie pris 165 kr

Inkl moms
Terpentin av tall, till spädning av färg, linolja och tjära, rengöring av penslar o.dyl.
100 % vegetabilisk.

Vegetabiliskt lösningsmedel som används för att späda färg, lack, olja, tjära och för att tillverka diverse färgblandningar. Terpentin hjälper färgen, oljan, tjäran att penetrera träet och torka snabbare. 

 

Användningsområde: 

Terpentin används i flera olika tjärblandningar, träoljor och för att späda färger. Vid impregnering med Kinesisk Träolja eller Linolja späds oljan med 30-50%, detta för att möjliggöra att oljan tränger in i träet och för att skynda på torktiden.

Tungolja används exempelvis inte i ren form förutom vid tillverkning av t.ex. lack utan spädes alltid med minst 30% terpentin för att kunna tränga in i träet och för att inte oxidera för snabbt.

Vid tillverkning av roslagsmahogny blandar man tjära med lika delar terpentin och rå linolja.

 

Övrigt: 

Vid arbete inomhus kan doften av terpentin vara besvärande. 

Terpentin kan även ge allergiska reaktioner och man bör använda ögonskydd och arbetshandskar.