Av Jord äggoljetempera 2 maj

Av Jord

Ordinarie pris 15 kr

Inkl moms

Mild grågrön kulör. Ljusreflekterande och ändrar karaktär beroende på ljuset och omgivande kulörer. Målas endast på ytor fria från stänk av vätskor med lågt pH. Vägg- och snickerifärg. De olika valörerna blandas olika, recept står på varje påse.