Måla utomhus

Förberedelse

Förberedelse är A och O för ett lyckats projekt, och det gäller även vid målning utomhus. Med en ordentlig rengöring och slipning är man ofta i mål, men det finns lägen då man ska vara lite extra noggrann, och det gäller när man har oljigt trä/feta träslag, fuktigt trä eller grånande trä.   

Naturliga oljor

Vissa träsorter, såsom teak och en del andra exotiska träslag, innehåller höga halter av naturliga oljor. Även om det är möjligt att måla dessa träslag så kan det vara svårt att få till ett resultat som håller bra över tid. 

Behandlat trä

För trä som tidigare behandlats med olja eller något kemiskt konserveringsmedel är det bäst att vänta något år innan man målar. Om du inte vill vänta kan det vara ett alternativ att torka av ytan med lacknafta, och efter det rengöra med TSP-alternative (eller annan målartvätt) för att få bort alla överflödiga oljor. Låt torka helt, och slipa sedan innan du målar. 

Trä målat med oljebaserad färg 

Ibland kan det vara nödvändigt att använda en primer för att få färg att fästa på oljefärger. Men om du målar med Fusion mineral paint så behövs inte det steget, det fäster bra även på oljefärger. 

Hög luftfuktighet och fuktigt trä

Det är mycket viktigt att trät är torrt när du ska måla. Färgen kommer inte fästa om ditt underlag är fuktigt. 

Grått trä

Trä grånar med åren, det är en naturlig process där ligninet i trät bryts ner av solljuset. Om du vill ha ett resultat som håller bra över tid är det inte att rekommendera att måla direkt på en grånande yta. Då kommer färgen ganska snabbt flagna av. Istället är det bättre att först slipa kraftigt, för att få bort den grå ytan. Slipa tills du når friskt och ljust trä. Om du sedan vill måla med Fusion mineral paint är det sedan rekommenderat att grunda med en primer för utomhusbruk. Om du istället målare med Milk paint kan du hoppa över det här steget.  

Måla plastmöbler

Med Fusion mineral paint går det utmärkt att måla dina gamla plastmöbler. Det räcker att tvätta bort smuts och fett, sedan är det bara att måla. Ingen häftgrund behövs. Tänk på att färgen håller längre om möblerna förvaras inomhus eller under tak över vintern. 

 

 

 

Vilken typ av färg ska jag välja?

Milk paint och Fusion mineral paint är två  färgtyper som funkar utmärkt för dina utomhusprojekt. 
Det finns dock några särskilda fall där man måste vara uppmärksam. Vid målning av plast och järnföremål rekommenderas enbart Fusion mineral paint. Milk paint är istället utformat för att absorberas av trä, vilket gör att det inte blir så lyckat att måla icke-porösa ytor.  
För obehandlat trä och väderbitet grått trä rekommenderas milk paint. Den har förmågan att binda med träfiber, vilket resulterar i exceptionell hållbarhet. I fallet med väderbitet trä krävs fortfarande kraftig slipning, men en primer för fästande är inte nödvändig.

 

När behövs ytterligare ytbehandling? 

Om du målat med Fusion mineral paint kan några lager Tough coat kan ge dina utomhusprojekt ett extra skydd. För möbler som utsätts för högt slitage kan detta vara att rekommendera. När du målar med Fusion utomhus är det dock viktigt att alla skrymslen och vrår bli målade, för att på så sätt hålla vatten och fukt ute.

Milk paint är porös och ej vattenbeständig, och där krävs därför alltid någon form av efterbehandling, för att färgen ska hålla. Här är tung oil ett mycket bra alternativ. Tungoljan är både penetrerande och filmbildande, och bildar en vattenavisande yta.  Första lagret tung oil bör spädas med lösningsmedel (terpentin eller lacknafta) för att säkerställa att den tränger in i trät. Detta gäller särskilt vid behandling av hårda träslag. Bygg sedan upp med flera tunna lager tung oil för bästa resultat. 

Gör så här: 

 - Applicera Tung Oil med en pensel med naturborst, var noga med att följa träets ådring.

-första lagret spädes med 40% terpentin eller lacknafta

-andra lagret spädes med 10% terpentin eller lacknafta

- tredje lagret appliceras rent

 - Torka bort överflödig olja med en ren luddfri trasa.Detta är avgörande för att undvika att oljan torkar i fläckar.

Låt Tung Oil tränga in i ytan i 24 timmar. Applicera efterföljande lager med den rekommenderade härdningstiden på 24 timmar emellan. Vi rekommenderar tre lager totalt. Torka alltid bort överflödig olja. Hantera använda trasor varsamt då trasor med tungolja kan självantända.