Slipgrund V Engwall & Claesson

Engwall & Claesson

Ordinarie pris 305 kr

Inkl moms

Slipgrunden är lämpad för ytor som trä-, träfiber- och spånskivor men även kopparrör och den missfärgar inte. Även schellackerade kvistar kan övermålas med Slipgrund V. Produkten är därför väl lämpad som grund- och mellanstrykningsfärg för Engwall o. Claesson Invändig Emulsionsfärg, Matt Interiör, Lasyrolja, Invändig Linoljefärg mm.

Tidigare obehandlade eller renskrapade ytor skall alltid grundmålas med minst två strykningar grundfärg. Även tidigare målade ytor grundmålas med minst en strykning.

Ytorna måste vara fria från damm och lösa partiklar. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Skölj noggrant med vatten.

Andra, hårdare ytor måste slipas för att få vidhäftning samt provmålas.

Kvistar på nya snickerier målas först med ett lager shellack. Detta hindrar extraktivämnen från träet att tränga ut på ytan och orsaka problem med vidhäftning och kulör.

Om underlaget behöver spacklas så använd linoljespackel innan vidare målning med linoljefärg.

Var noga med att röra om väl från botten.

Det viktiga är att ytan är slät och icke-sugande inför slutstrykning - annars uppstår mattfläckar.

Ur arbetsmiljösynpunkt rekommenderas att man grundmålar med vår vattenbaserade alkydemulsion Slipgrund

V. Slipgrund V kan övermålas med såväl linoljefärg som med akrylat/latex- och alkydfärger. Den är lämpad för ytor som trä-, träfiber- och spånskivor men även kopparrör och den missfärgar inte.

Även schellackerade kvistar kan övermålas med Slipgrund V. Produkten är därför avsedd som grund- och mellanstrykningsfärg för Engwall o. Claesson Invändig Emulsionsfärg, Matt Interiör, Invändig Linoljefärg, Lasyrolja mm.

Undvik målning av ytor med lägre temperatur än +5°C.

 

TEKNISKA DATA:

Bindemedel: Fet alkydemulsion

Kulör: Vit

Pigment: Titandioxid/Fyllnadsmedel

Viskositet: Ca. 3500

Densitet:1400 kg/m3

Torrhalt: 60 vikt%

Glans: 5

Torktid:12 timmar

Materialåtgång: 8-10 m2 /liter

Rengöring: Vatten och såpa innan färgen har torkat

Förvaras frostfritt.