Respekt takfärg

Färgbygge

Ordinarie pris 799 kr

Inkl moms

RESPEKT Takfärg är en högpigmenterad matt takfärg. Vi har strävat efter en vilsam ljusreflektion och lugn känsla.

Lämplig för målning av tak av puts, betong och gipsskivor inomhus.

Användning  - Tak inomhus
Förpackning - 3L, 10L
Glans/effekt - Matt
Åtgång - 1L räcker till 7-9 m²
Verktyg - Pensel, roller, spruta
Målningstemperatur - 15-25˚C
Spädes med  - Vatten, vid behov
Övermålningsbar - Ca 6 timmar

FÖRBEREDELSER
Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Grundmåla med RESPEKT GRUNDFÄRG för jämn färgfilm.

MÅLA
Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. För bästa slutresultat rekommenderas att sparmålning (målning av kanter och hörn) sammanmålas med hela takytan på en gång. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.
SKÖTSELRÅD
Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter flera veckor och den är tills dess känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

VIKTIGT
Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden.

EFTER MÅLNING
Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad.
Skrapa ur verktygen före rengöring. Använd kallt vatten vid rengöring.
Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.
INNEHÅLL
Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01 %.